Priehradové väzníky

Prečo krov z drevených priehradových väzníkov

Návrh a výroba:

A, jeho návrh je už „ realizačná dokumentácia“

 1. výrobná dokumentácia s presnými detailmi
 2. montážna dokumentácia zahrňuje výkresy pre osadenie, stuženie a kotvenie

B, Certifikácia = viacstupňová kontrola procesu už vo výrobe

C, vyhotovený z reziva C24 a systémových spojovacích prvkov

D, možná kombinácia viacerých požiadaviek investora / napr. šikmá aj plochá strecha /

E, uplatnie krovu z väzníkov začína už v projekcii a nie zámenou na stavbe !!!

Vyžiadať cenovú ponuku

Úžitkové vlastnosti a výhody:

A, voľná dispozícia –osadenie len na dva body

 1. zníženie nákladov na zakladanie a nosné prvky
 2. nevytváranie bariér v dispozícii
 3. generačná substitúcia jej pri zmene

B, tvarová nezávislosť krovu od spodnej stavby

C, možná kombinácia výšky int. podhľadov so zachovaním rovnakého vonkajšieho vzhľadu

D, rôzne vzdialenosti a typy ukončení okopov v ext.

E, kombinácia tvarových prvkov na streche a vyložení bez podpôr

Vyžiadať cenovú ponuku

Prevádzková potreby a nutnosti:

A, logistické a priestorové obmedzenia

 1. výškové a dĺžkové delenie väzníkov
 2. rozpon len do 30 m

B, využitie podkrovia v obmedzenom tvare / len sedlo bez valby/

C, nutná kontrola osadenie už v procese výstavby v závislosti na následnej realizácii iných podpôr !!!!

D, prevetrať podstrešný priestor „ studenej“ strechy

E, realizácia väzníkového krovu = odborná montáž

F, pre správnu a dlhodobú životnosť, dodržiavať zásady návodu na údržby krovu stanovené výrobcom.

G, nižšie požiarna odolnosť – nutnosť chránenia podhľadom resp. obkladom.

H, záruka = kontrolované procesy a odborná zdatnosť realizácie

Vyžiadať cenovú ponuku

Drevený krov „klasický„ viazaný alebo či ešte...:

A, je tu tzv. tradícia a znalosť remesla

 1. na stavebný trh by sa mali uvádzať len výrobky, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie zhody na základe vyhlásenia o vlastnostiach alebo parametroch.
 2. väčšina návrhov od projekcii je len na tzv. „stavebko“ .

B, stavebné rezivo z píl - nie je vždy konštrukčné rezivo pre krov

 1. kto zodpovedá za súbor vlastností = kvalitu tohto reziva ??? - / mechanické a typové /
 2. kým je rezivo posudzované pre vhodnosť výstavby ???
 3. použije sa naozaj rezivo, ktoré je vhodné ???

C, dopracovanie detailov a určenie typu prípoj väčšinou nemá stupeň „realizačnej dokumentácie

D, Podkrovie -využitie plnej dispozície alebo s obmedzením stolice

E, Pri type bungalov je nutné obmedzenie v spodnej stavbe pre vytvorenie konštrukčných zásad

F, Vysoká požiarna odolnosť masívu bez ochrany alebo náteru.

Kto však zodpovedá za tento krov alebo výrobok ako celok ????

Nezáväzná cenová ponuka

V prípade ak máte záujem o krov z drevených priehradových väzníkov, nás neváhajte kontaktovať.