Drevostavby

Spoločnosť SEDIR, s.r.o. už zrealizovala v rámci Slovenska niekoľko drevostavieb. Z konštrukčného hľadiska u uplatňujeme tieto technické a teplotechnické parametre.

Konštrukčné prevedenie

  • kombinácia rámovej a prefabrikovanej konštrukcie stien + krovu
  • z prevažnej väčšiny sa využíva stĺpiková prefabrikovaná konštrukcia so zastrešením z priehradových väzníkov.

Stavebná fyzika  

Najčastejšie uplatňovaná skladba stien je tzv. difúzne otvorená. V tejto skladbe je podstatné, aby difundujúca vodná para difundovala z obvodových stien vodná para – vedením t.j. „ kondukciou “. K tomu je potrebné, aby boli inštalované materiály v skladbe s klesajúcim difúznym odporom od interiéru do exteriéru. 

Dnešnú otázku úspory CO₂ takýto typ stavieb spĺňa. Drevo a jeho kombinačné varianty majú veľmi veľké možnosti využitia, o ktorom možno konečni stavebníci alebo aj samotní tvorcovia projektov nevedia. Z úžitkového hľadiska  je tu aj variabilnejšia priestorová dispozícia, ktorá do budúcna vie vyriešiť aj otázku generačnej zmeny pri obnove stavby.  

Krížny rošt v úrovni podhľadu na krove dokáže už pri samotnom návrhu vyplniť možnosti bezbariérovosti v obmene užívania drevostavby. Tým pádom je nutné prihliadať na priestorovú stabilitu a tuhosť danej stavby a nie je potrebná ďalšia kombinácia dodatočných nosných stien.

Klienti mávajú pri otázke drevostavby predstavu iba o stavbe na bývanie alebo úplne vedľajšom druhu napr. pre hospodársku činnosť pri rodinnom dome atď.

Spoločnosť SEDIR, s.r.o. sa nebála a nebojí primať výzvy a takouto bola aj realizácia nadstavby tanečnej školy Viva v Nových Zámkoch.

Ako drevostavbu je možné navrhnúť takmer všetky druhy stavieb, či ide o o charakter bývania alebo verejného využitia. Podstatným faktorom ale stále zostáva pri návrhu drevostavby norma o Požiarnej bezpečnosti stavieb. Tá nám definuje postup, ale hlavne pripúšťa aj viacpodlažné drevostavby, a to do výšky maximálne 5-podlažných budov. V slovenských podmienkach ešte stále zisťujeme, čo dokážeme v rámci drevostavieb zrealizovať.

Z praxe SEDIR, s.r.o. uvádzame nasledovné príklady využitia, pri ktorých vidíme stúpajúci potenciál drevostavieb aj do budúcna:

Nezáväzná cenová ponuka

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.