Manažovanie striech a stavieb

Manažovanie striech a stavieb je jednou z najdôležitejších činností, aby bol daný projekt úspešný. Zahŕňa tieto kroky:

 • príprava – presný výkaz a vymeranie cenovej kalkulácie s prihliadnutím na všetky faktory,
 • plánovanie – vytvorenie časovej osi od výroby až po realizáciu v koordinácii s celým tímom,
 • logistika – vhodný druh prepravného a manipulačného zariadenia,
  • realizačná činnosť – odborne a technicky vhodná montážna skupina,
   • kontrolná činnosť – porovnanie a dosledovanie rovnováhy realizácie s technickým návrhom projektu.

Montáž krovov a strešné plášte

Keďže pri montáži krovov zabezpečujeme aj ich návrh, je veľkou zodpovednosťou pri samotnej realizácii aj dosledovať všetky navrhnuté parametre :

 • polohové umiestnenie podpôr vzhľadom na navrhované reakcie,
 • dodržať parametre zavetrenia -  zvislé, vodorovné a bodové / vzperné dĺžky /,
 • počet a umiestnenie spojov a kotvenia.

Strešné plášte majú taktiež svoje vlastnosti, ktoré je pri zachovaní technického návrhu nutné dodržať.

A to najmä:

 • pri skladaných krytinách – podstrešie,  kde musí byť dodržaný  stupeň poistnej hydroizolácie vzhľadom na sklon, 
 • latovanie pre daný typ krytiny, aby bolo dodržané umiestnenie kotvenia a najmä prekrytie pre daný sklon,
 • kompletné systémové doplnky pre odkvap, úžľabie a nárožie a hrebeň, 
 • vhodný odkvapový systém zabezpečujúci plnohodnotné odvodnenie / veľkosť žľabu k typu a  množstvu zvodov /,
 • pri krytinách pre ploché strechy – parozábrana  pod tepelným izolantom a vyústená v teplej zóne,   
 • poradie a vrstvenie celej skladby navrhnuté kladačským plánom,  
 • druh a vzdialenosť navrhnutého kotvenia pre danú hydroizoláciu,
 • dodržanie typu hydroizolácie pre kotvenie alebo záťaž.

Nezáväzná cenová ponuka

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.