Realizácia šikmých striech

Realizácia šikmých striech a strešných plášťov

Hlavnou činnosťou spoločnosti je realizácia šikmých striech – krovu z priehradových väzníkov a následné zastrešenie krytinami.  

Expedícia pomocou nákladného auta z výroby zahrňuje aj  manipulačný prostriedok pre vykládky resp. montáž tohto krovu.  Súčasťou dodávky obvykle bývajú aj strešné laty alebo dosky pre  záklop z dôvodu jednoduchšej dostupnosti pre realizáciu a  zároveň optimalizovanie – znižovanie nákladov pre investora.

  

Vyžiadať cenovú ponuku

Väzníkové krovy realizujeme pod vlastnou obchodnou značkou  HAGARA – JULINEK a navrhujeme a vyrábame ich v materskej spoločnosti. Samotná dodávka krovu zahrňuje kompletnú materiálovú, ale aj technickú dokumentáciu pre montážnu skupinu.

Konkrétne je to : 

A, pôdorys väzníkov, 

B, plán zavetrenia, 

C, plán kotvenia. 

Súčasťou projekcie a návrhu býva aj určitá časť spodnej stavby, ktorú obvykle navrhujeme z lepeného lamelového dreva.

Využitie krovov z drevených priehradových väzníkov

Krovy z drevených priehradových väzníkov majú všestrannú variabilu využitia ako pri novostavbách tak aj pri rekonštrukciách. S rôznou kombináciou podpôr je možné zastrešiť takmer každý objekt, ktorý si nevyžaduje pohľadovú estetiku.  Rôznou priestorovou modifikáciu a úpravou vystuženia v takomto krove vzniká priestor pre využitie. Najčastejšími objektmi sú rodinné domy.

Realizácia a zastrešenie

Najčastejšou chybou po realizácii a zastrešení je neprevetranie podstrešného priestoru v rímse tohto krovu pri studenej streche

Lepené lamelové drevo používame ako premostenie prievlakov alebo častí v spodnej stavbe, kde sa doteraz zvykol využívať železobetón alebo oceľ. Ich návrh a projekčné ukotvenie pripravuje taktiež sesterská projekcia. 

Spoločnosť realizuje aj kombináciu krovov priehradových a viazaných alebo aj samotné krovy z lepeného lamelového dreva.

Kombinované krovy

Ďalšou časťou v oblasti šikmých striech je realizácia kombinovaných krovov – drevených konštrukcií + oceľových podstáv.  Tento typ krovu sa najčastejšie využíva pri rekonštrukciách, kde je požiadavka na nový priestor –  úžitkový alebo obytný.

Zastrešenie šikmých striech realizuje spoločnosť s tvrdými alebo plechovými krytinami. 

Medzi najžiadanejšie krytiny patria:

A, tvrdé krytiny –  škridla,

B, plechové krytiny – škridlo plecha, Clik systém alebo Trapéz, 

C, alternatívne riešime aj iné typy krytin

Dôležitou časťou pred samotnou pokládkou krytiny je realizácia podstrešia tj. poistnej hydroizolácie s kontaktnou  fóliou zaistenou kontalatou na prevetranie tohto priestoru. Tu treba obzvlášť klásť dôraz na jej výšku. Obzvlášť nadradenou časťou je tu poistný stupeň tesnosti tohto podstrešia, keďže každá krytina má od svojho výrobcu určený tzv. Bezpečný a minimálny sklon strechy, kedy sa vyžaduje vyšší stupeň tesnosti podstrešia. Najčastejšie je to pri skladaných krytinách – škridliach. 

Následne sa takto pripravená strecha zalatuje alebo zadební doskami. Jednotlivé typy krytín určujú presne svoj nutný variant latovania na presnú rozteč alebo debnenie. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje po obvode strechy  odkvapový systém pre odvod atmosferickej vody zo strechy resp. krytiny. 

 

Nadkrokvová izolácia šetrí energie

Dnes je veľmi aktuálna aj otázka úspor energií. Túto záležitosť pri podstreší a pokládke krytiny spoločnosť rieši pomocou nadkrokvovej izolácie. Najčastejšie je využívaná v obytných podkroviach alebo pohľadových častiach krovu.  

 

Klampiarske konštrukcie

Žľabový systém pre odvod atmosferickej vody je montovaný už na takto pripravený podklad. V južných častiach SR a mimo horských oblastí sa vodčinou používa zhora vešaný odkvapový systém cez strešnú  latu. Tento systém môže byť oválny alebo hranatý. Z technického hľadiska musí spĺňať odvod nahromadenej zrážkovej alebo topiacej sa vody v danom čase. Spoločnosť realizuje rôzne druhy aj materiálových prevedení tohto systému, ale najbežnejší je farbený pozink. 

Krytina

Poslednou úpravou pri realizácii strechy je krytina. Aj v tejto oblasti spoločnosť využíva a odporúča investorom využiť doplnkové súčasti systému od výrobcov jednotlivých krytín. 

Na mieste je najmä:

A, ochrana proti zosuvu snehu zo strechy, za čo zodpovedá samotný vlastník,

B, bezpečnostné prvky pre výstup a pohyb na streche,  

C, zakomponovanie prvkov OZE už pri realizácii krytiny ako je fotovoltika a solár. 

 

Obytné podkrovia a výstupy na strechu využívajú strešné okná a výlezy, ktoré spoločnosť SEDIR, s.r.o. taktiež realizuje.