Dopyt

Požiadavka na spracovanie ponuky
Kontaktné informácie
Meno a priezvisko*
Názov firmy
Telefón / Mobil*
E-mail*
Poštová adresa*
Pre zrýchlenie vypracovania nezáväznej cenovej ponuky odporúčame nahrať nasledovné podklady:
‎ ‎ ‎ 1. Pôdorys posledného nadzemného podlažia pod strechou
‎ ‎ ‎ 2. Pôdorys strechy
‎ ‎ ‎ 3. Rezy
‎ ‎ ‎ 4. Pohľady
‎ ‎ ‎ 5. Číslo parcely a katastrálne územie

Projektové informácie
Kategória:

Zadajte o aký objekt sa jedná
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu:*
Typ krytiny:

Typ fólie:
KotvenáZaťažená

Požiadavka na spracovanie ponuky
Krovu:
Pokrývanie a klampiarske práce / investičného zámeru: