Dopyt

Požiadavka na spracovanie ponuky
Kontaktné informácie
Meno a priezvisko*
Názov firmy
Telefón / Mobil*
E-mail*
Poštová adresa*

Projektové informácie
Kategória:

Zadajte o aký objekt sa jedná
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu:*
Typ krytiny:

Typ fólie:
KotvenáZaťažená

Požiadavka na spracovanie ponuky
Krovu:
Pokrývanie a klampiarske práce / investičného zámeru: