Dopyt

  Požiadavka na spracovanie ponuky
  Kontaktné informácie

  Meno a priezvisko*

  Názov firmy

  Telefón / Mobil*

  E-mail*

  Poštová adresa*

  Pre zrýchlenie vypracovania nezáväznej cenovej ponuky odporúčame nahrať nasledovné podklady:

  ‎ ‎ ‎ 1. Pôdorys posledného nadzemného podlažia pod strechou

  ‎ ‎ ‎ 2. Pôdorys strechy

  ‎ ‎ ‎ 3. Rezy

  ‎ ‎ ‎ 4. Pohľady

  ‎ ‎ ‎ 5. Číslo parcely a katastrálne územie


  Projektové informácie

  Kategória:

  Zadajte o aký objekt sa jedná

  Miesto realizácie projektu:

  Popis projektu:*

  Typ krytiny:

  Typ fólie:
  KotvenáZaťažená


  Požiadavka na spracovanie ponuky

  Krovu:

  Pokrývanie a klampiarske práce / investičného zámeru: