Rekonštrukcie a iné činnosti

V slovenských podmienkach existuje množstvo nevyužitých priestorov v strechách, ktoré priestorovou zmenou, „rekonštrukciou “, získajú úplne iný nádych a potenciál. Touto cestou sa chceme v SEDIR, s.r.o. do budúcna uberať.  Často ide o stavby z predchádzajúcich storočí, ktoré chátrali a boli v zabudnutí.  

Keďže pracujeme s drevom, ktoré v kombinácii s iným materiálom dokáže vytvoriť oveľa väčší technický potenciál možností, pristúpili sme aj my k jeho využitiu.

Rozoberáme, montujeme, stabilizujeme a pokrývame

 

Výsledný efekt a priestorového využitie je následne k rozoznaniu na prvý pohľad.

Hydroizolácie spodných stavieb a ekologické stavby

Pri stavbách pre verejné a priemyselné využitie s ekologickým zameraním sa zameriavame najmä na:
  • hydroizoláciu proti ropným latkám a olejom
  • sedimentačné šachty a ORL
  • kanalizačné rozvody a čistiarne odpadových vôd

Tepelnoizolačné nátery – THERMO COAUTING 

Pomocou náterov od spoločnosti ALPHA CZECH vieme šetriť energiu pri vykurovaní a v lete pri chladení. Nátery sú určené tak pre verejný sektor ako aj pre domácnosti.

Oblasti využitia sú:

  • reflexné nátery pre strechu – rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech / nie je nutné ďalšie doteplenie a nová prevažne povlaková krytina /,
  • tepelno izolačné nátery pre exteriér, kde týmto náterom získame cca náhradu EPS 120 mm hr. ,
  • tepelno izolačné nátery pre interiér,  
  • protiplesňové nátery - ABAMAL.

Nezáväzná cenová ponuka

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.