Návrh alternativných variant k projektom

Návrh alternatívnych variantov krovu z priehradových väzníkov umožňuje spoločnosti naďalej optimalizovať cenové 

náklady pre investorov v oblasti zastrešenia. Do úvahy sa musí brať aj technický faktor napr. priestorová tuhosť stavby, ktorá sa nemôže podceniť. Je nutné ju konzultovať so všeobecným statikom danej stavby, ktorý posúdi vplyv jednotlivých reakcii takéhoto krovu na pôsobenie spodnej stavby.

Výhodou ale je, že rozloženie  síl takéhoto krovu je rovnomerné a často len po vonkajšom obvode.

Vyžiadať cenovú ponuku

 

Tak ako v krove aj pri krytine existujú možnosti alternatívnych návrhov pri zachovaní rovnakých parametrov projektu.

  • zachovanie estetického vzhľadu,
  • minimálne rovnaké teplotechnické parametre,
  • zhodné funkčné vlastnosti.

Pri šikmých strechách je to najmä o druhu krytiny, podstreší a odkvapovom systéme.

Pri plochých strechách zohráva úlohu parozábrana, tepelný izolant a kotveníie daného typu hydroizolácie.