Ploché a vegetačné strechy

Realizácia plochých a vegetačných striech

Ďalšou nosnou činnosťou spoločnosti SEDIR, s.r.o. sú ploché alebo vegetačné strechy. Aj v tejto oblasti realizácie uplatňujeme pri rodinných alebo vo verejných budovách náš produkt, tj. krov z priehradových väzníkov. Ten podľa požiadavky a zaťaženia dimenzujeme pre konečného zákazníka resp. naň realizujeme krytinu s požadovaným druhom kotvenia.

 

Druhy kotvenia

  • kotvené ploché strechy na záklopu, kde je krytina kotvená kolmo na záklop,
  • zaťažené ploché strechy s vymývaným kamenivom,
  • vegetačné ploché strechy.

Tento typ konštrukcie je vždy studená strecha, ktorá si vo väčšine žiada aj „dostatočné prevetranie “. 

Najčastejším typom hydroizolácie je fólia z mPVC

Najčastejším typom krytiny pre plochú strechu bola v histórii lepenka. Tá je dnes v našich podmienkach na ústupe, ale svoje miesto si v plochých strechách našla vo forme paro zábrany.  

Podklad pod lepenku musí byť celoplošne  napenetrovaný asfaltovým penetračným náterom.

Na takto pripravený podklad sa asfaltová lepenka aplikuje celoplošným natavením

Výsledný efekt

Realizácia plochých striech sa robí aj na bežné konštrukcie, ako je nosná plechová krytina alebo železobetónový strop. Pre  tento typ nosnej konštrukcie je nutné vždy použiť aj tepelný izolant ako:

  • minerálna vata 
  • polystyrén EPS 100 – 200 
  • PIR dosky, ktoré sa pre svoju lepší tepelný odpor využívajú v menšej hrúbke a na exponovanejších častiach ako sú terasy

Vegetačná strecha

Nezáväzná cenová ponuka

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.