DREVOSTAVBY

SEDIR, sro realizuje drevostavby, prevažne prefabrikované s kompletizáciou na stavbe. Preferovaný je program tzv. „ difúzne otvoronej “ skladby steny, kde sa využíva len drevená surovina.
Pre vrstvenie stien v 80-tích rokoch v Nemecku bola sparacovaná norma DIN ... 4108-3, ktorá charakterizuje za akej podmienky je splnená difuzita vodnej pary, tj. táto konštrukcia je difúzna.

Ak je splnená táto podmienka, vrstva nemá vodu a nemá ani plesne.

Drevostavby je možné rozčleniť na nasledovné druhy:
 1. drevenice a zruby
 2. rámové konštrukcie
 3. panelové konštrukcie
  1. Prefakrikované masívne konštrukcie – CLT
  2. Stĺpikové konštrukcie
   • Prefabrikované panelové / skeletové alebo sendvičové /
   • Realizované na stavbe