O NÁS

Spoločnosť SEDIR, s.r.o.

Spoločnosť SEDIR, sro vznikla začiatkom roku 2014. Zmyslom a podstatou svojej podnikateľskej činnosti od začiatku bolo poskytovanie služieb v oblasti striech a stavebníctva.

Ponúkané služby a činnosti spoločnosti SEDIR, s.r.o.

  • realizácia šikmých striech a strešných plášťou
  • dozorovanie a manažovanie stavebných projektov / strechy, drevostavby a stavby /
  • spracovanie výkazov a cenových kalkulácií
  • návrh možnej technickej varianty alebo optimalizácie pri zachovaní parametrov projektu
  • realizácia plochých striech
  • návrh a realizácia vegetačných striech
  • servis a kontrola strešných plášťov
  • realizácia drevostavieb
  • realizácia ekologických a energeticky stavieb
  • energie obnoviteľných zdrojov

Ciele spoločnosti

Napĺňanie jednotlivých strategických cieľov a zámerov spoločnosti, pri pôsobení na Slovenskom a zahraničnom trhu vychádza z množstva znalosti a poznatkov nadobudnutých praxou z minulosti. Uplatnením nových technológii a pracovných postupov pri neustálom vývine stavebného trhu bude spoločnosť SEDIR, s.r.o. prispievať k optimalizácii nákladov, ktoré budú zákazníci vynakladať na investície.

Z množstva investičných zámerov ponúkaných na trhu je poslaním spoločnosti vyberať nielen tie jednoduché, ale aj tie náročnejšie a náročné preto, aby bol zabezpečený neustáli rast SEDIR, s.r.o. a zveľaďovanie pre budúce partnerské vzťahy.

Certifikáty a ohodnotenia spoločnosti SEDIR s.r.o.

EPSON MFP image

Certifikácia manažérskych systémov

IMG_3627-2-768x1024

Cerifikát INTERNATIONALE

IMG_3631-1

STEICO Building System

IMG_3628

Apoštolské požehnanie

EPSON MFP image

Register solventných firiem