SEDIR, s.r.o.
Služby v oblasti striech a stavebníctva

S
S – strechy

Strategickou oblasťou SEDIR, sro sú nosné drevené konštrukcie a krytiny striech. Z konštrukcií sú to najmä väzníkové a viazané krovy + konštrukcie z lepeného dreva. Pokiaľ ide o oblasť typu striech sú to trendové ploché strechy, ale aj strechy šikmé. Ako krytiny sú najviac využívané fólie z mPVC, plechové pásy a škridlové krytiny.


E
E – ekológia

Drevo je v plnej miere ekologický materiál, ktorý sa využíva pre konštrukcie. Takúto cestu SEDIR, sro propaguje aj v oblasti plochých striech, kde využíva skladby vegetačných vrstiev, ktoré prinášajú prírodu ešte bližšie k bývaniu. Výstavbou kanalizácii a ČOV prispievame k obnove vodohospodárstva v SR .


D
D – drevostavby

Druhou významnou oblasťou spoločnosti je segment drevostavieb a stavieb z dreva. Prevažnou mierou sú využívané prefabrikované konštrukcie so stĺpikovou výplňou. Hlavnou oblasťou využitia sú občianske stavby na bývanie a relaxačný pobyt. Využíva sa typ s difúzne otvorenou skladbou steny na báze dreva a vlákniny.


I
I – izolácie

Pri realizáciách sú využívané izolačné materiály z nízkym difúznym faktorom. V šikmých strechách a drevostavbách sú to prevažné drevovláknité dosky. Výplňovú tepelnú izoláciu stien a stropov tvorí väčšinou celulózové vlákno. Pri plochých strechách sa využíva expandovaný alebo extrudovaný polystyrén.R
R – realizácie

SEDIR, sro nerealizuje len nové strechy ale modernizuje a rekonštruuje staršie. Na základe dlhoročných poznatkov a vedomosti z tejto oblasti obnovuje aj historické strechy ako je Jazdiareň v Nových Zámkoch či Pevnosť v Komárne. Súčasťou portfólia sú aj stavby či rekonštrukcie pre Energetickú efektívnosť.


SEDIR, s.r.o.


Spoločnosť SEDIR, s.r.o. vznikla v roku 2014. Zmyslom a podstatou svojej podnikateľskej činnosti od začiatku bolo poskytovanie služieb v oblasti striech a stavebníctva.

icon_house
100000

metrov štvorcových striech ročne


icon_tree
1500

metrov kubických dreva zabudovaných v konštrukciach