Strešné konštrukcie #3
20. marca 2017
Strešné konštrukcie #5
20. apríla 2018

Strešné konštrukcie #4