Rekonštrukcie #3
15. marca 2017
Strechy #1
25. apríla 2000

Rekonštrukcie #4